Stress wordt positief beinvloed door massage

Het is inmiddels wel gebleken dat bijna 90% van de Nederlanders dagelijks te maken te hebben met stress. De belangrijkste oorzaken op professioneel vlak zijn werkdruk (63%) en (teveel) verantwoordelijkheden (27%). Op het privévlak zijn het gebrek aan nachtrust en relationele problemen de hoofdoorzaken. Beide goed voor zo’n 41%. Helaas is het ook lang niet altijd duidelijk wat de oorzaak is van stress en valt dan lastig te omschrijven. Vaak is het dan een combinatie van vele factoren zoals financieel, toekomst, aanzien et cetera.

Gevolgen voor gezondheid

Stress kan heel nuttig zijn in je werk of privéleven. Kortdurende stress is geen probleem, maar het langdurig blootstellen van je lichaam kan leiden tot gezondheidsproblemen. Vrouwen zijn met 71% een stuk gevoeliger voor lichamelijke klachten dan mannen met 44%. Langdurige blootstelling aan stress kan leiden tot een verhoogde bloeddruk, hartklachten, spijsverteringsproblemen, verminderde weerstand of geheugenverlies. Ruim de helft van de Nederlanders blijft weleens lichamelijke klachten te ervaren door stress. Bijvoorbeeld minder goed slapen (56%), hoofdpijn (54%) en snel geïrriteerd zijn (47%).

Wat te doen tegen stress?

Kortdurende stress zoals voor een examen of een deadline is overzichtelijk. Na die periode weet je dat er weer rust aan komt. Meestal gunnen we onszelf die rust niet bij langdurige inspanningen. Om weer grip te krijgen op de situatie gooien we er nóg een schepje bovenop in plaats van een stapje terug te doen om het overzicht terug te krijgen.

In tijden van stress is het belangrijk om positief en optimistisch te blijven. Wees wat milder voor jezelf, accepteer dat je niet altijd 100% kunt geven en leer om wat vaker ‘nee’ te zeggen tegen anderen en tegen jezelf. Besef dat je niet de enige bent voor wie het af en toe even te veel wordt en neem de tijd om te ontspannen.

Massage herstelt cortisolwaarde (stresshormoon)

Onderzoek heeft aangetoond dat door een massage de cortisolwaarde (stresshormoon) in je lichaam daalt en zich verder herstelt tot 24-48 uur na de massage. Een massage heeft dus een gunstig effect voor mensen met langdurige stress. Ik maak mensen graag bewust dat de balans tussen lichaam en geest goed moet zijn voor een gezond algemeen welzijn en functioneren. Tijd voor jezelf is belangrijk om jezelf (weer) te leren kennen en je goed te voelen!